çocuğa özgüven, özgüven eksikliği, Çocuklarda Özgüven, özgüven nasıl kazandırılır | dengem

Çocuklarda Özgüven: Çocuğa özgüven nasıl kazandırılır?

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Çocukluk dönemi özellikle çocuklarda özgüven için, bir bireyin hayatındaki en kritik ve şekillendirici evrelerden biridir. Bu dönemde atılan adımlar, çocuğun yetişkinliğe adım atarken sahip olacağı özgüvenin temellerini atacaktır. Ancak pek çok aile, çocuklarında özgüven eksikliğiyle karşılaşmanın sıkıntısını yaşıyor.

Peki, çocuklarda özgüven eksikliği neden olur? Ve daha önemlisi, bu temel taşı nasıl sağlam bir zemine oturtabiliriz?

Özgüven, bir kişinin kendine olan inancını ifade eder; kendi değerini, yeteneklerini tanıma ve onlara güvenme hâlidir. Çocuklukta sağlam bir özgüven temeli oluşturmak, hayatın ilerleyen dönemlerinde karşılaşılacak zorluklarla başa çıkabilmek için elzem bi konu. Özgüvenin kökleri ise genellikle ailede atılır. Ebeveyn tutumu, aile içi ilişkiler, sosyal çevre ve akademik deneyimler gibi faktörler, çocuğun kendine olan güvenini büyük ölçüde şekillendirecektir.

Bu yolculukta, çocukların karşılaştığı başarısızlıklardan nasıl ders çıkarılacağı, sıkıntılar karşısında nasıl dirençli olunacağı ve en önemlisi, her adımında onları neyin destekleyeceği büyük önem taşır.

Bir çocuğun özgüveninin temelleri nasıl atılır, bu süreçte ebeveynlere ve öğretmenlere düşen roller nelerdir ve çocukların kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamanın yolları nelerdir? İşte bu yazımızda, çocuklarda özgüven oluşumun temellerini inceleyecek ve sağlıklı bir özgüven gelişimi için uygulanabilecek pratik adımlara bakacağız.

çocuğa özgüven, özgüven eksikliği, Çocuklarda Özgüven, özgüven nasıl kazandırılır | dengem

Çocuklarda Özgüven Eksikliği Neden olur?

Çocuklarda özgüven eksikliğinin ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunabilir. Bu nedenler arasında ebeveynlerin tutumu, aile içindeki iletişim tarzı, sosyal çevre, karşılaşılan zorluklar ve başarısızlıklar gibi faktörler yer alır.

Ebeveynlerin aşırı koruyucu, eleştirel ya da mükemmeliyetçi yaklaşımları; çocuğun kendi kararlarını alma ve sorunlarına çözüm bulma becerilerinin gelişimini engelleyebilir ve bu da özgüven eksikliğine yol açabilir.

Ayrıca, okulda ya da sosyal çevrede yaşanan başarısızlıklar ve zorbalık da çocuğun kendine olan güvenini sarsacağı da unutulmamalıdır.

Çocuklarda Özgüven Nasıl Oluşur?

Özgüven nasıl oluşur sorusuna gelince, sağlam bir özgüvenin temeli genellikle erken çocukluk döneminde atılıyor ve çocukların yaşadığı deneyimlere göre şekilleniyor.

Pozitif aile ortamı, ebeveynlerin sevgi ve destek dolu tutumları, çocukların başarılarına ve çabalarına duyulan takdir, çocukların bağımsızlık kazanmalarına yönelik teşvikler ve olumlu sosyal etkileşimler, çocuğun kendini değerli hissetmesine ve yeteneklerine güven geliştirmesine yardımcı olacaktır. Çocuklara karşı gösterilen anlayış ve sabır da özgüvenlerinin oluşumunu sağlamlaştıracaktır.

çocuğa özgüven, özgüven eksikliği, Çocuklarda Özgüven, özgüven nasıl kazandırılır | dengem

Çocuklarda Öz güven Ne Zaman Başlar?

Çocuklarda özgüven gelişiminin başlangıcı genellikle bebeklik dönemine kadar uzanmakta. Bebekler, ebeveynlerinden aldıkları duygusal destek ve teşviklerle kendi yeteneklerini keşfetmeye başlıyor. Özgüven gelişimi, çocukların yaşları ilerledikçe ve yeni beceriler kazandıkça, başkalarıyla etkileşime geçtikçe ve kendi kararlarını alma fırsatları buldukça devam edecektir. Özellikle, çocukluk dönemindeki başarılı deneyimler ve başa çıkma stratejilerinin öğrenilmesi, çocukların özgüveninin güçlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

Bu nedenle, çocuklarda özgüven gelişimi için ebeveynlere büyük görevler düşer. Çocuklarına karşı tutarlı, anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım sergileyerek; onların bağımsızlık duygusunu geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve hata yapmaktan korkmadan denemeler yapmalarına olanak tanıyarak bu süreci olumlu şekilde yönlendiriyor.

Çocuklarda Özgüven Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

1. Sosyal Çekingenlik: Özgüven eksikliği olan çocuklar genellikle arkadaş edinme konusunda zorluk çeker ve sosyal ortamlarda geri planda kalmaya yatkın.

2. Aşırı Eleştirel Olma: Kendine az güvenen çocuklar, sıklıkla kendi hatalarını abartır ve küçük başarısızlıkları bile büyük bir hayal kırıklığı olarak görüyorlar.

3. Kararsızlık: Karar verme süreçlerinde güçlük çekmek, özgüven eksikliğinin bir göstergesi olduğundan dolayı çocuklar, kendi kararlarından emin olmazlar.

4. Başarılarına İnanmama: Kendi başarılarını küçümseme veya onları tesadüf olarak gösterme eğilimindeler.

5. Aşırı Duyarlılık: Eleştiriye karşı aşırı duyarlı olabilirler ve bu tür durumlarla karşılaştıklarında kolayca üzülebilme durumda oluyorlar.

çocuğa özgüven, özgüven eksikliği, Çocuklarda Özgüven, özgüven nasıl kazandırılır | dengem

Özgüvenli Çocukların Özellikleri Nelerdir?

1. Sosyal Beceriler: Özgüveni yüksek çocuklar genellikle sosyal ortamlarda daha rahattır ve arkadaş edinmede daha başarılı.

2. Denemeye Hazır Olmak: Yeni deneyimler ve aktiviteler karşısında heyecanlıdırlar ve başarısızlık korkusu olmadan denemekten çekinmiyorlar.

3. Olumlu Düşünce: Kendi yeteneklerine inanırlar ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebileceklerine dair içsel bir inançları var.

4. Kararlılık: Karşılaşılan zorluklarda pes etmek yerine çözüm bulma yoluna gidilmesi daha uygun olacağı kanısındayız.

Çocuklarda Aşırı Özgüvenin Zararları Nelerdir?

Aşırı özgüven, çocukların gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmalarına ve başkalarının duygularını veya sınırlarını göz ardı etmelerine yol açacaktır. Bu durum, sosyal ilişkilerde zorluklara neden oluyor. Ayrıca, aşırı özgüvenli çocuklar, eleştiriye açık olmayabilir ve hata yapmaya daha az tahammüllü olabilirler, bu da öğrenme ve gelişim fırsatlarını kaçırmalarına neden olacaktır.

Çocuklarda sağlıklı bir özgüven duygusun gelişimi için dengeli bir yaklaşım önemli. Bu yüzden ebeveynler ve eğitimciler, çocukların kendilerine olan inançlarını desteklerken gerçekçi beklentileri teşvik etmeli ve onların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz.

dengem, Çocuklarda Özgüven: Çocuğa özgüven nasıl kazandırılır?

Aileler Hangi Durumlarda Çocukların Özgüvenli Olmasını Engeller?

Aileler, genellikle iyi niyetle veya farkında olmadan, çocuklarının özgüvenlerinin gelişimini engelleyebilecek davranışlarda bulunabilirler. İşte bazı örnekler:

 1. Aşırı Koruyuculuk: Aileler çocuklarını tehlikelerden korumak isterken, aşırı koruyucu davranışlar çocuğun kendi başına karar alabilme ve problem çözebilme yeteneğini geliştirmesini engelleyebilir. Bu da çocuğun kendine olan güvenini azaltabiliyor.

2. Yüksek Beklentiler: Ailelerin çocuklarından belirli başarılara ulaşmasını beklemesi normaldir. Ancak, beklentiler gerçekçi olmadığında veya çocuğun yetenekleri ve ilgileriyle örtüşmediğinde, çocuk yetersiz hissedebilir ve bu da özgüvenlerini olumsuz etkileyecektir.

 3. Eleştirel Tutum: Sürekli eleştiriye maruz kalan çocuklar hata yapmaktan ve denemekten korkabilirler. Bu, yeniliklere açık olma ve öğrenme fırsatından kaçınma şeklinde kendini gösterebilir, bu da özgüvenlerini olumsuz etkilediğini bilmekte fayda var.

 4. Karşılaştırma: Çocukları başkalarıyla karşılaştırmak, özellikle de akranları veya kardeşleriyle karşılaştırmak, kendilerini eksik hissetmelerine neden olabilir. Her çocuğun benzersiz olduğunu ve kendi hızında geliştiğini unutmamak lazım.

 5. Yetersiz Teşvik ve Destek: Çocukların yeni deneyimler denemesi ve farklı beceriler geliştirmesi için teşvik edilmesi önemlidir. Yetersiz destek ve teşvik, çocukların kendilerini keşfetmelerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine engel olabiliyor.

dengem, Çocuklarda Özgüven: Çocuğa özgüven nasıl kazandırılır?

Çocuk için Özgüven Testi:

Özgüven testi, çocuğun kendine olan güven düzeyini değerlendirmek için faydalı bir araç olabilir. Ancak, bu tür testlerin profesyoneller (psikologlar, pedagoglar vb.) tarafından değerlendirilmesi en sağlıklısıdır. Genel olarak, çocuğunuzun özgüvenini anlamaya yönelik dikkat edebileceğiniz bazı sinyaller vardır, bunlara bir bakalım:

  • Karar vermede ve problem çözmede ne kadar bağımsız?
  • Yeni aktiviteleri denemeye ne kadar açık?
  • Başkalarıyla etkileşimde bulunurken ve sosyal durumlarda nasıl davranıyor?
  • Hatalarından öğreniyor ve bu hataları kabul edebiliyor mu?
  • Kendisini ifade etmede ne kadar rahat?

Çocuğunuzun özgüven düzeyini değerlendirmek ve desteklemek için profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz. Her çocuk farklıdır ve her birinin ihtiyacı buna göre değişkenlik gösterecektir.

Sonuç olarak, çocukların özgüvenlerinin gelişimi, aile içindeki tutum ve davranışlarla yakından bağlantılı. Aileler, çocuklarını aşırı koruyarak, gerçekçi olmayan beklentilere sahip olarak, sürekli eleştirerek veya onları başkalarıyla karşılaştırarak istemeden özgüvenlerini baltalayabiliyorlar.

Buna karşın, çocuklarını teşvik eden, hatalarından öğrenmelerine izin veren ve onları bireysel yolculuklarında destekleyen aileler, çocuklarının sağlam bir özgüven geliştirmesine yardımcı olacağını eklemek de fayda var.

Ailelerin çocuklarına sağlıklı bir özgüven kazandırması için, her çocuğun benzersiz olduğunu ve kendi hızında geliştiğini anlamaları büyük önem taşıyor.

Çocuğunuzun özgüven seviyesini anlamak ve desteklemek için yapılabilecek özgüven testleri gibi araçlardan yararlanmak yerine, en önemlisi onların yanında olduğunuzu, değerli ve sevildiklerini hissettirmeniz olacaktır.

Unutmayın, çocuklarınızın özgüveni üzerinde olumlu etkiler yaratmak için attığınız her adım, onların daha mutlu ve sağlıklı bireyler olarak büyümelerine katkıda bulunacaktır. Bu yüzden, çocuklarınıza kendilerine inanmaları için ilham verin ve onları başarılarıyla birlikte, başarısızlıklarında da destekleyin.

Böylece, onlar hayatın zorluklarıyla başa çıkabilmek için gerekli olan içsel güce ve güvene sahip olacaklarını unutmayın. Çocuklarınıza olan inancınız ve desteklemek için attığınız her adım, onların kendilerine olan inançlarını güçlendirir ve parlak bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olur.

dengem’le ruhunuza iyi bakın! Çünkü bizim için değerlisiniz…

Diğer Makaleler:

Özgüven nedir ve nasıl geliştirilebilir?

Çocukluk Travması nedir? Nasıl Travmatize olunur?

Okula Dönüş Kaygısı ile nasıl başa çıkılır?

Kaynaklar:

  • Raising children network, Self-esteem in children: 1-8 years, 2023, çocuğa özgüven, özgüven nasıl kazandırılır?
  • Child mind institute, 12 Tips for Raising Confident Kids, 2024. çocuğa özgüven, özgüven nasıl kazandırılır?