Hikikomori, Isolation, sich zurückziehen, einsamkeit, allein, allein sein | dengem

Hikikomori nedir, belirtileri ve sebepleri nelerdir?

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Hikikomori nedir?

Hikikomori, kendini toplumdan tamamen geri çeken ve aylarca ya da yıllarca, evinden çıkmayan insanlar için kullanılan Japonca bir terimdir. Kişiler tüm sosyal ilişkilerden kaçınır ve toplumsal yaşamda neredeyse hiç yer almazlar. Bu kişilerin kendilerini izole etmeleri normal utangaçlık veya içe kapanıklığın ötesinde bir durumdur.

Çoğunlukla kendilerini toplumun beklentileri ve baskıları altında ezilmiş hisseden ergen yetişkinlerdir. Hikikomori (sosyal geri çekilme tıbbi bir durum değildir, daha ziyade bir yaşam tarzını tanımlar. Bu durumdan etkilenenler odalarına kapanır ve tüm zamanlarını orada geçirir, genellikle ailelerinden ve arkadaşlarından uzak dururlar.

 

Hikikomori, Isolation, sich zurückziehen, einsamkeit, allein, allein sein | dengem

Hikikomori’nin belirtileri nelerdir?

Hikikomori semptomları öncelikle belirgin sosyal izolasyon ve belirli davranış kalıpları ile karakterize edilir. Bunlar kalıcı mekansal izolasyondan çeşitli psikolojik bozukluklara kadar uzanır. Bu semptomlar, etkilenen kişilerin çevreleriyle etkileşimlerine ve günlük faaliyetlere yaklaşımlarına yansır. Çeşitli şekillerde ortaya çıkarlar. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan formlar:

 • Uzun süreli izolasyon: Hastalar aylarca hatta yıllarca evlerinden veya odalarından çıkmazlar.
 • Sosyal temastan kaçınma: Aile üyeleri ve arkadaşlar da dahil olmak üzere diğer insanlarla etkileşimden aktif olarak kaçınılır.
 • Okulu veya işi bırakma: Hikikomori hastaları genellikle okuldan, üniversiteden veya işten çekilir ve bu kurumları terk eder.
 • Dış dünyaya sınırlı erişim: Dış dünyaya erişimlerini kısıtlarlar. Dış dünyaya erişim minimum düzeyde, genellikle sadece dijital medya ya da hiç.
 • Kamusal hayata katılım ya çok az ya da hiç yok: Alışveriş veya diğer günlük faaliyetler gibi kamusal faaliyetlere katılım günlük faaliyetler ciddi şekilde kısıtlanır veya tamamen ortadan kalkar.
 • Ruh sağlığı sorunları: Birçoğu anksiyete bozuklukları, depresyon veya diğer ruhsal hastalıkların belirtilerini gösterir. Ancak bunlar her zaman hikikomori davranışının nedeni değildir.
 • İletişim zorlukları: Duyguları ifade etme veya diğer insanlarla ilişki kurma sorunları.
dengem, Hikikomori nedir, belirtileri ve sebepleri nelerdir?

Hikikomorinin nedenleri nelerdir?

Hikikomorinin nedenleri çok çeşitlidir ve kişiden kişiye değişebilir. Hikikomorinin (sosyal geri çekilme) karmaşık ve çok faktörlü bir olgu olduğunu ve bu faktörlerden birkaçının genellikle aynı anda rol oynadığını vurgulamak önemlidir. Kesin nedenler kişiden kişiye değişebilir ve genellikle bireysel değerlendirme ve tedavi gerektirir.

 En yaygın görülen bu sosyal izolasyon durumuna yol açan en yaygın faktörler şunlardır:

 • Ruh sağlığı sorunları: Hikikomoriden etkilenen birçok kişi depresyon, anksiyete bozuklukları veya kişilik bozuklukları gibi ruhsal hastalıklardan muzdariptir.
 • Anksiyete bozuklukları veya kişilik bozuklukları.
 • Sosyal baskı ve beklentiler: Japonya’da olduğu gibi yüksek performans gereksinimleri ve son derece rekabetçi bir zihniyete sahip toplumlarda, okulda, üniversitede veya işte başarılı olma baskısı bunaltıcı olabilir ve içe kapanmaya yol açabilir.
 • Sosyal etkileşimde zorluklar: Kişiler arası ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde yaşanan sorunlar, özellikle aşağıdaki durumlarda rol oynayabilir:
 • Kişiler arası ilişkiler, özellikle sosyal anksiyete veya iletişim güçlüğü olan kişilerde bir rol oynayabilir.
 • Aile ortamı: Bazı araştırmalar aşırı korumacı veya işlevsiz bir aile ortamının eve kapanmaya yol açabileceğini öne sürmektedir. Çevre, hikikomori yaşam tarzına geri çekilmeye katkıda bulunabilir.
 • Kültürel faktörler: Bazı kültürlerde, alternatif yaşam tarzlarının kabul görmemesi veya akıl hastalığının damgalanması, insanların kendilerini izole etmelerine sebep olabilir.
 • Teknoloji ve dijital medya: Dijital medyaya erişimin artması, gerçek dünyadan izolasyonu kolaylaştırabilir.
 • eğlence ve sosyal etkileşim ihtiyacı giderek daha fazla çevrimiçi ortamda karşılanıyor.
 • Travmatik deneyimler: Travma veya zorbalık gibi olumsuz yaşam olayları da izolasyona çekilmeye yol açabilir.
dengem, Hikikomori nedir, belirtileri ve sebepleri nelerdir?

Hikikomoriden en çok kimler etkilenir?

Hikikomoriden etkilenen kişilerin çoğu 14-25 yaş arasındaki gençler ve genç yetişkinlerdir. Ancak psikolojik araştırmalar 11-12 yaşlarındaki çocukların da giderek daha fazla sosyal içe kapanma belirtileri gösterdiğini ortaya koymaktadır. Genellikle toplumda kendilerini yersiz ve motivasyonsuz hissederler bu durum, ayrılma ve geçici olarak kendini soyutlama ihtiyacına yol açar. Daha önce okulda iyi performans gösteren ve içe dönük bir kişiliğe sahip olan erkek ergenler hikikomoriye (sosyal geri çekilme) özellikle yatkındır.

Fiziksel ve duygusal değişiklikler de dahil olmak üzere ergenlik döneminin birçok zorluğu, yönelim bozukluğu hissine ve sosyal bağların kaybolmasına yol açabilir. Bu ergenler genellikle daha başarılı ve daha uyumlu olarak algıladıkları akranlarına karşı bir mesafe hissederler. Bu algı, akranlarına göre başarısızlık hissiyle birleştiğinde derin bir sosyal izolasyona yol açabilir.

Hikikomori, sosyal geri çekilme, kendini izole etmek, hikikomori ne demek, konuşmak istememe, | dengem

Sosyal izolasyonun üstesinden gelmek için tedavi yöntemleri nelerdir?

Hikikomoriyi (sosyal geri çekilme) etkili bir şekilde tedavi etmek için her vakaya ayrı ayrı bakmak ve farklı tedavi yöntemlerini birleştirmek gerekir.

Bu durumun nedenleri ve ciddiyeti kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebildiğinden, tedavi yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. Böyle bütüncül bir yaklaşım genellikle psikoloji, eğitim ve sosyal hizmet gibi farklı alanlardan uzmanların katılımını gerektirir.

Aşağıda hikikomori tedavisi için bazı yaygın yöntemler yer almaktadır.

 • Psikolojik destek: Profesyonel psikolojik destek genellikle tedavinin merkezi bir parçasıdır. Bu, psikoterapi, bilişsel davranış terapisi veya altta yatan ruh sağlığı sorunlarını ele almak için diğer terapötik yaklaşımları içerebilir.
 • Aile terapisi: Aile ortamı hikikomori gelişiminde sıklıkla rol oynadığından, aile terapisi yardımcı olabilir.
 • Aile içindeki iletişimi geliştirmeyi ve destekleyici bir ortam yaratmayı amaçlar.
 • Sosyal eğitim ve destek: Bu, grup terapisi, akran destek grupları veya sosyal etkileşimleri kademeli olarak artırmayı amaçlayan faaliyetleri içerebilir.
 • Eğitim ve mesleki danışmanlık: Eğitim veya mesleki gelişim desteği, etkilenen kişilerin hedeflerini yeniden değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
 • Tıbbi tedavi: Gerekirse, özellikle depresyon veya anksiyete bozuklukları gibi ruhsal hastalıklar için tıbbi tedavi de gerekebilir.
 • Toplum desteği: Toplum faaliyetlerine katılım veya gönüllülük izolasyon hissini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Bu tür faaliyetler izolasyon hissinin azaltılmasına yardımcı olabilir ve etkilenen kişilerin topluma geri dönüş yolunu açabilir.
 • Kademeli yeniden entegrasyon: Kademeli bir yaklaşım genellikle hızlı bir şekilde yeniden entegre olmaya çalışmaktan daha etkilidir.Bu, etkilenen kişileri sosyal faaliyetlere yavaşça yeniden dahil etmek için küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemeyi içerir.

Sonuç Olarak – Hikikomori hakkında araştırma

Hikikomori, ilk olarak Japonya’da tanımlanan, ancak daha sonra ABD gibi diğer ülkelerde de tanınan karmaşık bir olgudur. Umman, İspanya, Almanya, İtalya, Hindistan, İsviçre, Çin, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Fransa ve Rusya gibi ülkelerde gözlemlenmektedir.

Bu durum, insanların uzun süreler boyunca dış dünyadan çekildikleri aşırı bir sosyal izolasyon haliyle karakterize edilir. 27 hikikomori vakası üzerinde yapılan bir araştırma, beş kişide yüksek işlevli derin gelişimsel bozukluk, on iki kişide ise başka bozukluklar veya akıl hastalıkları olduğunu ortaya koymuştur.

Yaklaşık her beş vakadan biri çoklu psikiyatrik bozukluk kriterlerini karşılamıştır. hikikomori DSM-5’te (Tanısal ve İstatistiksel Psikiyatri) yer almamasına rağmen, psikiyatrik bozukluklar

(Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı), verilerin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Hikikomori (sosyal geri çekilme), epidemiyolojik çalışmalarda, klinik vaka serilerinde ve klinik araştırmalarda dünya çapında giderek daha fazla vaka bildirildiği için giderek küresel bir sağlık sorunu olarak görülmektedir.

Dünya çapında epidemiyolojik çalışmalar, klinik vaka serileri ve medya raporları, Hikikomori’nin net ve standart bir tanımının yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Kültürler ve ülkeler arasında hikikomori farkındalığını artırmak için hastalığın tanımı önemlidir.

dengem’le ruhunuza iyi bakın! Çünkü bizim için değerlisiniz…

Quellangaben:

 • Hikikomori, A Japanese Culture-Bound Syndrome of Social Withdrawal? A Proposal for DSM-V, National Library of Medicine, Hikikomori nedir
 • Albion Psychotherapy: The Hikikomori syndrome: voluntary social isolation, 2023, Hikikomori nedir