Kekemelik nedir ve Kekemelik nasıl geçer? | dengem

Kekemelik nedir ve nasıl geçer?

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Kekemelik nedir?

Kekemelik, seslerin, hecelerin veya kelimelerin tekrarlanması, seslerin uzatılması ve konuşma kesintileri ile ilgilidir. Kekeleyen bir kişi ne söylemek istediğini tam olarak bilir. Ancak normal bir konuşma akışı üretmekte zorlanır.

Bu konuşma bozukluklarına, hızlı göz kırpma veya dudak titremesi gibi davranışlar eşlik edebilir. Kekemelik, diğer insanlarla iletişim kurmayı zorlaştırabilir. Bu da genellikle kişinin yaşam kalitesini ve kişilerarası ilişkilerini etkiler.

Kekeleyen kişiler ne söylemek istediklerini bilirler. Ancak söylemekte zorlanırlar. Örneğin, bir kelimeyi, bir heceyi veya bir ünsüz ya da ünlü sesi tekrarlayabilir veya uzatabilirler. Ya da sorunlu bir kelime veya sese ulaştıkları için konuşma sırasında duraklayabilirler.

 

Kekemelik kimlerde görülür?

Kekemelik, küçük çocuklar arasında yaygındır. Küçük çocuklar, konuşma ve dil becerileri söylemek istediklerine ayak uyduracak kadar gelişmediğinde kekeleyebilirler.

Çoğu çocuk bu gelişimsel kekemeliği atlatır. Bir çok çocukta yaygın olarak görülebilir. Ancak bazen kekemelik, yetişkinlikte de devam eden kronik bir durumdur.

 

Hangi kekemelik kalıcıdır ve geçici kekemelik nasıl olur?

Çocukluk döneminde konuşma sürecinde kekemelik bir çok çocukta görülmektedir. Bu oldukça yaygın bir durumdur. Ancak bu süreç uzamamalıdır. Bu sürecin kısa sürdüğü durumlara geçici kememelik denebilir.

Çocuk yaş aldıkça süreç içinde yavaş yavaş kekemeliğin azalması beklenmektedir. Ancak bazı durumlarda kekeme olma durumu kalıcı olabilir. Fizyolojik bir sağlık sorununa sahip olunduğunda, travmatik bir yaşantı olduğunda, ihmal edilmiş çocuklarda, istismara uğramış çocuklarda kekemeliğin kalıcı olduğu görülebilir.

dengem, Kekemelik nedir ve nasıl geçer?

Kekemeliğin psikolojik etkileri nelerdir?

Kekeme olma durumu, kişi heyecanlı, yorgun veya stres altındayken kendini gösterebilir. Kişi kendini bilinçli, aceleci veya baskı altında hissederken daha kötü olabilir.

Bir grubun önünde konuşmak veya telefonda konuşmak gibi durumlar kişiler için özellikle zor olabilir. Bu durum kişilerde, sosyal kaygı sorunları gibi kaygı bozukluklarına ve özgüven sorunlarına neden olabilir.

 

Kekemelik belirtileri nelerdir?

 • Bir kelimeye, cümleye veya ifadeye başlamada zorluk
 • Bir kelimeyi veya kelime içindeki sesleri uzatmak
 • Bir sesin, hecenin veya kelimenin tekrarı
 • Belirli heceler veya kelimeler için kısa sessizlik
 • Bir kelime içinde duraklamalar
 • Bir kelime üretmek için yüzde veya vücutta aşırı gerginlik
 • Konuşma konusunda kaygı
 • Etkili iletişim kurma becerisinin sınırlı olması

 

Kekemeliğin fizyolojik etkileri nelerdir?

 • Hızlı göz kırpmalar
 • Dudaklarda veya çenede titreme
 • Yüz tikleri
 • Baş sarsıntıları
 • Yumrukları sıkmak
Kekemelik nedenleri nelerdir? | dengem

Kekeleyen biri ne zaman bir terapiste görünmelidir?

2-5 yaş arasındaki çocukların kekeledikleri dönemlerden geçmeleri yaygındır. Çoğu çocuk için bu, konuşmayı öğrenmenin bir parçasıdır ve kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, devam eden kekemelik, konuşma akıcılığını iyileştirmek için tedavi gerektirebilir. Eğer kekeme olma durumu:

 • Altı aydan uzun sürüyorsa,
 • Okulda, işte veya sosyal etkileşimlerde etkili iletişim kurma becerisini etkiliyorsa,
 • Kas kasılması veya gözle görülür konuşma zorluğu oluyorsa,
 • Konuşmanın gerekli olduğu durumlardan korkma veya kaçınma gibi anksiyete veya duygusal sorunlara neden oluyorsa bir uzmana başvurulmalıdır.

Kekemelik nedenleri nelerdir?

 • Genetik,
 • Travmatik beyin hasarı,
 • Stresi yöntememe,
 • Duygusal bir travma,

Kekeme olma durumu şunlara yol açabilir:

 • Başkalarıyla iletişim kurma sorunları
 • Konuşma konusunda endişeli olmak
 • Konuşmamak veya konuşmayı gerektiren durumlardan kaçınmak
 • Sosyal, okul veya iş hayatına katılım ve başarı kaybı
 • Zorbalık veya alay konusu olmak
 • Düşük özgüven
dengem, Kekemelik nedir ve nasıl geçer?

Kekemelik neden olur ve nasıl oluşur?

Nefes alma, ses üretimi ve artikülasyonu (boğaz, damak, dil ve dudakların hareketi) konuşma için önemlidir. Bu ses hareketleri beyin tarafından kontrol edilir. Bu süreçte yaşanabilecek sorunlarda kekemelik görülme riski olabilir.

 

Kekemelik nasıl teşhis edilir?

Kekemelik genellikle ses, konuşma ve dil bozuklukları olan bireyleri test etmek ve tedavi etmek için eğitilmiş bir sağlık uzmanı olan bir dil ve konuşma patoloğu tarafından teşhis edilir.

Dil ve konuşma terapisti, çocuğun ilk ne zaman ve hangi koşullar altında fark edildiğini anlar. Çocuğun kekeme olma davranışlarının analizini yapar. Çocuğun konuşma ve dil yeteneklerini anlar. Kekeme olma durumunun çocuğun yaşamı üzerindeki etkisi değerlendirilir.

 • Küçük bir çocuğu kekemelik açısından değerlendirirken, dil ve konuşma terapisti,
 • ailenin geçmişi,
 • çocuğun kekemeliğinin 6 ay veya daha uzun sürüp sürmediği,
 • çocuğun başka konuşma veya dil sorunları sergileyip sergilemediği gibi faktörleri göz önünde bulunduracaktır.

Kekemelik tedavisi nasıl edilir?

Kekemelik tedavisi için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Herkes için geçerli olabilecek net ve kesin tedaviden söz etmek doğru değildir. Tedavi süreci kişiden kişiye değişmektedir. Bu noktada uzman öncelikle kekemeliğin gecici veya kalıcı olmasıyla ilgili araştırmalar yapabilir.

Tedavinin niteliği, kişinin yaşına, iletişim hedeflerine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterecektir. Siz veya çocuğunuz kekeliyorsanız, en iyi tedavi seçeneklerini belirlemek için dil ve konuşma terapistleri ile çalışmanız önemlidir.

Bu terapilerin çoğu, kekeleyen bir kişinin belirli konuşma durumlarında hissedebileceği endişeyi gidermeye de yardımcı olur.

Terapi,

 • daha yavaş konuşmak,
 • nefeslerini düzenlemek,
 • tek heceli yanıtlardan daha uzun kelimeler kurabilmak,
 • daha karmaşık cümlelere doğru kademeli olarak ilerlemek,
 • konuşurken kekeme olma durumunu en aza indirmenin yollarını öğrenmek,
 • Kekemeliğin geçici veya kalıcı olduğunu anlamaya yardımcı olmaya odaklanır.
Kekemelik tedavisi | dengem

Kekemelik için ilaç tedavisi uygulanabilir mi?

Kekemeliği tedavi etmek için ilaç tedavisinin uygulanması pek tavsiye edilmemektedir. Araştırmalar, kekemelik için kullanılan ilaçların en fazla yüzde 50 oranında iyileşme sağlayabildiğini göstermiştir.

Kekemeliğin tedavisinde en etkili yöntemin konuşma terapisi yöntemi olduğu görülmektedir.

Çoçuk kekemeliği nasıl düzelir?

 • Çocuğun konuşması için birçok fırsat tanıyan rahat bir ev ortamı sağlayın.
 • Çocuk konuştuğunda dikkatle dinleyin. Nasıl söylendiğine yanıt vermek veya çocuğun sözünü kesmek yerine mesajın içeriğine odaklanın.
 • Biraz yavaşlamış ve rahatlamış bir şekilde konuşun. Bu, zaman baskısını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Çocuğun istediği kelimeyi söylemesini bekleyin. Çocuğun cümlelerini tamamlamaya çalışmayın.
 • Çocuğun kekemelik olduğunda bile bir kişinin başarılı bir şekilde iletişim kurabileceğini öğrenmesine yardımcı olun.
 • Çocuk konuyu açarsa, onunla mevcut durum hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşun.
 • Çocuğun konuşmasında bazı aksaklıkların olmasının normal olduğunu bilmesini sağlayın.
dengem, Kekemelik nedir ve nasıl geçer?

Evde Kekemelik Egzersizleri nasıl tedavi yapılır?

Kekemelik için egzersizleri oldukça önemlidir. Ebeveynlerden evde kekemelik egzersizleri olarak çocuklara şu egzersizleri yapmaları önerilmektedir.

1. Egzersiz: Konuşma çizimi

Bu alıştırmada kısa bir cümle söylenir ve aynı anda bir şekil çizilir. En iyi şekiller daireler, sekizgen şekiller, ilmekler ve zikzak çizgilerdir. Odağın ağırlıklı olarak çizime verilmesi, konuşma akışını herhangi bir kesintiye uğratmadan desteklemektedir.

2.Egzersiz 2: Parmak oyunları

Bu alıştırmada küçük dizeler okunur ve parmaklar hareket ettirilir. Harekete odaklanmak ve ritmik konuşmak konuşmanın akışını destekler.

Tipik bir parmak oyunu:

 • Bu başparmak
 • kiraz ağacını sallar,
 • Bu parmak hepsini toplar,
 • Bu parmak onları eve getirir,
 • ve küçük parmak hepsini yer.

3.Egzersiz 3: Rol yapma oyunları

Çocuklar farklı bir role büründüklerinde daha özgür ve daha az çekingen davranırlar. Bunun konuşmaları üzerinde de etkisi vardır. Küçük çocuklar için rol yapmalarında en iyi el kuklaları ile işe yarar.

Bunu deneyebilirsiniz: Örneğin, Kırmızı baslıklı kız ile kurt hikayesini canlandırın. Çocukla oynarken her iki tarafda seslerini değiştirmeli. Bu, çocuğun kendini farklı bir rol içerisinde hayal etmesine daha çabuk yardımcı olur.

Kekemelik konusunda dengemden yardım alabilirsiniz?

Dengemin alanında uzman psikologları kekemelik konusunda yaşadığınız sorunlara yardımcı olabilir. Dengemin online terapi alanında anadilinde hizmet veren türk psikologlarla hizmet vermektedir.

Web sitesi üzerinden psikologlarımızı ziyaret edebilirisiniz.

Kekemelik kaderiniz olmasın. Terapi ile sorunlarınıza çare bulabilirsiniz.

 

Dengemle ruhunuza iyi bakın!

Diğer Makaleler:

Kardeş kıskançlığı nedenleri ve sebepleri

3 Yaş Sendromu nedir ve Ebeveynler neler yapabilir?

Çocuklarda öfke kontrolü

 

Kaynaklar

Wingate, M. E. (1976). Stuttering: Theory and treatment. Irvington.

Yairi, E., & Ambrose, N. G. (2004). Early Childhood Stuttering. PRO-ED, Inc. 8700 Shoal Creek Blvd, Austin, TX 78757.

Ingham, J. C. (2003). Evidence-based treatment of stuttering: I. Definition and application. Journal of fluency disorders28(3), 197-207.

Ingham, J. C. (2003). Evidence-based treatment of stuttering: I. Definition and application. Journal of fluency disorders28(3), 197-207.

Conture, E. G. (1996). Treatment efficacy: stuttering. Journal of Speech, Language, and Hearing Research39(5), S18-S26. kekemelik nasıl geçer

Kekemelik nasıl geçer