Hayal Kurma Hastalığı, sürekli hayal kurma hastalığı, Uyumsuz hayal kurma, Uyumsuz Hayal Kurma Bozukluğu | dengem

Maladaptive daydreaming (Hayal Kurma Hastalığı) nedir?

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Maladaptive daydreaming nedir?

Maladaptive daydreaming, kişinin normalden çok daha fazla, yoğun ve uzun süreli hayaller kurması durumunu ifade eder. Bu durum, günlük yaşam aktivitelerini, ilişkileri ve işlevselliği olumsuz yönde etkileyebilir.

Kişi bu durumda gerçek dünyadan kopmuş gibi hissedebilir, önemli sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanabilir ve normal yaşamından kopuk bir iç dünya inşa edebilir. Genellikle kaygı, depresyon gibi duygusal zorluklarla ilişkilendirilir ve bazen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtileriyle birlikte görülür.

Maladaptif hayal kurmanın belirtileri nelerdir?

 • Sürekli hayal kurma: Engellenemediği ve kontrol edilemediği sürekli hayal kurma durumu mevcuttur. Bu durum, kişinin günlük işlerine odaklanmasını zorlaştırabilir.
 • Gerçek dünyayı ihmal etme: Maladpative daydreaming yaşayan bireyler, gerçek dünyadan kopmuş gibi hissedebilirler ve günlük yaşamlarını ihmal edebilirler.
 • Sosyal izolasyon: Aşırı hayal kurma, kişinin sosyal etkileşimlerinde zorlanmasına ve dış dünyadan izole olmasına neden olabilir.
 • İş, okul performansının düşmesi: Bu durum, odaklanma güçlüğü nedeniyle iş veya okul performansında düşüşe neden olabilir.
 • Zaman kaybı: Maladaptif hayal kurma, kişinin zamanını alabilir ve günlük sorumluluklarını yerine getirmesini zorlaştırabilir.

Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçının kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız, profesyonel bir yardım almayı düşünebilirsiniz.

Hayal Kurma Hastalığı, sürekli hayal kurma hastalığı, Uyumsuz hayal kurma, Uyumsuz Hayal Kurma Bozukluğu | dengem

Maladaptif hayal kurmanın nedenleri nelerdir?

Maladaptif hayal kurmanın nedenleri tam olarak bilinmese de, araştırmalar gösteriyor ki çeşitli faktörler bu durumu etkileyebilir. Bazı olası nedenler şunları içerebilir:

 1.  Çocukluk döneminde deneyimler: Travmatik deneyimler, aile içi problemler veya ihmal gibi çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimler, maladaptif hayal kurma riskini artırabileceği saptanmıştır.
 2.  Duygusal zorluklar: Kaygı, depresyon, stres gibi duygusal zorluklar maladaptif hayal kurma ile ilişkilendirildiği unutulmamalıdır.
 3.  Stres ve anksiyete: Yoğun stres altında olmak, sürekli endişe ve anksiyete yaşamak, maladaptif hayal kurmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir diyebiliriz.
 4.  Zorlu yaşam koşulları: Zorlu ekonomik, sosyal veya fiziksel yaşam koşulları, bu tür hayal kurma alışkanlıklarını tetikleyebilir.
 5.  Başka zihinsel sağlık sorunları: Maladaptif hayal kurma, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi başka zihinsel sağlık sorunlarıyla birlikte görülebilir veya ilişkilendirilebilir.

Bu faktörler, kişinin maladaptif hayal kurma yaşama olasılığını artırabilir, ancak durum kişiden kişiye değişebilir. Bir uzmanla görüşmek, kişinin kendi durumuna uygun nedenleri ve etkili tedavi seçeneklerini belirlemede yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, her birey farklıdır ve belirtiler veya nedenler kişiden kişiye değişebilir.

Maladaptive daydreaming kimlerde görülür?

Maladaptif hayal kurma durumu, herkesi etkileyebilir ancak bazı bireylerde daha belirgin hale gelebilir. Bu durum genellikle travmatik deneyimler yaşamış olan, kaygı veya depresyon gibi zihinsel sağlık problemleri yaşayan bireylerde veya duygusal bozukluklarla mücadele eden kişilerde daha sık görülebilir.

Maladaptive daydreaming’in normal hayallerden farkı nedir?

Maladaptif hayal kurma ile normal hayaller arasındaki farklar şunlardır diyebiliriz:

 • Süreklilik ve kontrol: Hayal Kurma Hastalığı, kişinin uzun süreli ve kontrol edilemeyen hayaller kurması olarak tanımlanırken, normal hayaller genellikle kısa süreli ve bilinçli bir kontrol altında olabilir.
 • Gerçeklikten kopma: Hayal kurma hastalığı durumunda kişi gerçek dünyadan kopmuş gibi hissedebilir ve hayal dünyasında yoğunlaşırken, normal hayaller genellikle günlük yaşamın akışına entegre olabilir.
 • Günlük yaşam etkisi: Kişinin günlük aktivitelerinde, iş performansında ve sosyal ilişkilerinde olumsuz etkilere yol açabilirken, normal hayallerin günlük yaşama etkisi sınırlı olabilir.
 • Duygusal durumlar: Hayal kurma hastalığı kişinin duygusal zorluklarla ilişkilendirilirken, normal hayallerin duygusal durum üzerinde benzer etkisi olmayabilir.
 • Kesintisizlik: Maladaptif hayal kurma, kişinin hayal dünyasında boğulmuş gibi hissetmesine yol açabilir, bu durumda normal hayallerle yaşamak ve gerçek dünya ile etkileşim kurmak zorlaşabilir.

Uyumsuz hayal kurma (maladaptive daydreaming) türleri nelerdir?

Maladaptive daydreaming’in türlendirilmiş belirgin alt kategorileri bulunmasa da, bazı insanlar düşündüklerinden daha fazla hayal kurabilir ve bu durum günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Bazı türleri başka zihinsel bozukluklarla birlikte görülebilir. Örneğin, uyumsuz hayal kurma ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) arasında ilişki kurulmuştur.

Hayal Kurma Hastalığı, sürekli hayal kurma hastalığı, Uyumsuz hayal kurma, Uyumsuz Hayal Kurma Bozukluğu | dengem

Aşırı hayal kurma nasıl engellenir?

Aşırı hayal kurmayı engellemek için bazı stratejiler denenebilir. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

 1. Farkındalık ve kabullenme: Aşırı hayal kurduğunuzda farkındalık geliştirmek ve bu durumu kabul etmek önemlidir.
 2. Gerçek dünya ile bağlantı kurma: Dikkati gerçek dünyaya odaklama, duyuları harekete geçirerek hayal kurmaktan uzaklaşmaya yardımcı olabilir.
 3. Zihinsel boşalma: Aşırı hayal kurduğunuzda zihinsel boşalma tekniklerini denemek, zihni yatıştırabilir ve odaklanmanıza yardımcı olabilir.
 4. Profesyonel yardım: Eğer aşırı hayal kurma günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, bir terapist veya danışmanla çalışarak bu konuda destek alabilirsiniz.

Unutmayın, herkesin tecrübeleri farklı olabilir ve herkes için farklı stratejiler etkili olabilir.

Maladaptive daydreaming testi ve tedavisi var mıdır?

Maladaptif hayal kurmanın bir testi olmamakla birlikte, bu durumu belirlemek için birçok psikolog veya psikiyatrist bireylerle görüşebilir ve bu konuda belirli değerlendirme araçları kullanabilir. Eğer endişeleriniz varsa, bir zihinsel sağlık profesyoneliyle konuşmak size yardımcı olabilir.

Maladaptif hayal kurma tedavisi genellikle bilişsel davranış terapisi (BDT) gibi terapötik yaklaşımları içerir. Bu terapötik yaklaşım, hastanın düşünce ve davranışlarını anlamasına, olumsuz düşünce kalıplarını tanımasına ve bu kalıpları değiştirmesine yardımcı olur. BDT ayrıca stresle baş etme becerilerini artırarak, maladaptif hayal kurma ile başa çıkmayı öğretmeyi hedefler. Bu terapi, hastanın günlük hayatında hayal kurma alışkanlıklarını yönetmesine yardımcı olur.

Terapi sürecinde hastanın duygusal zorluklarını anlamak, travmatik deneyimleri ele almak ve uygun başa çıkma stratejileri geliştirmek de önemlidir. Aynı zamanda, ilaç tedavisi bazı durumlarda terapiye eklenebilir, ancak her durum farklı olduğundan, uygun tedaviyi belirlemek için bir uzmanla görüşmek önemlidir.

Bun yanı sıra, hastanın kendi kendine yardım ve destek yöntemlerini öğrenmesi, günlük rutinlerini düzenlemesi, stresle mücadele etmesi ve olumlu iletişim becerilerini geliştirmesi de tedavinin önemli bileşenleridir. Bu süreçte, hastaların yakın destek sağlayan aileleri veya arkadaşlarıyla etkileşim içinde olmaları da faydalı olabilir.

 

Hayal Kurma Hastalığı, sürekli hayal kurma hastalığı, Uyumsuz hayal kurma, Uyumsuz Hayal Kurma Bozukluğu | dengem

Maladaptif hayal kurma tedavi edilmezse ne olur?

Maladaptif hayal kurma tedavi edilmezse, bu durumun uzun vadede kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Bazı olumsuz sonuçlar şunları içerebilir:

 1. İş veya okul performansının düşmesi: Odaklanma sorunlarına bağlı olarak iş veya okulda performansın düşmesi görülebilir.
 2. Sosyal izolasyon: Aşırı hayal kurma, kişinin gerçek dünya ile bağlantısını zayıflatabilir ve sosyal ilişkilerde zorluk çekmesine sebep olabilir.
 3. Duygusal zorluklar: Maladaptif hayal kurma, duygusal olarak kişiyi olumsuz etkileyebilir ve kaygı, depresyon gibi sorunlara yol açabilir.
 4. Genel yaşam kalitesinde azalma: Maladaptif hayal kurma, kişinin genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek tatmin düzeyini azaltabilir.

Bu nedenlerle, eğer maladaptif hayal kurma belirtileri gözlemleniyorsa, bir zihinsel sağlık profesyoneline başvurmak ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek önemlidir.

Uyumsuz hayal kurma belirtileri yaşıyorsanız, bir psikolog veya psikiyatrist gibi uzman bir sağlık profesyoneliyle görüşmeniz önemlidir. Uzman, size uygun tedavi seçeneklerini belirlemenizde ve bu durumla başa çıkmanızda size yardımcı olabilir. Terapi, ilaç tedavisi veya başka destek seçenekleri hakkında konuşarak sizin için en uygun yolun ne olduğunu belirtmeniz gerekebilir.

dengem’le ruhunuza iyi bakın! Çünkü bizim için değerlisiniz…

Kaynaklar: