Mazoşizm, Mazoşist, mazoşist kadın özellikleri, mazoşist testi, mazosizm, mazosist, sadist, sadist ne demek, sadomazoşizm | dengem

Mazoşist Ne Demek? Mazoşizm Belirtileri Nelerdir?

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Mazoşist Ne Demek?

Mazoşist, mazoşizm uygulayan bir kişidir. Mazoşizm, bir kişinin acı veya aşağılanma yaşamaktan zevk aldığı bir zihinsel durumu tanımlamak için psikolojide sıkça kullanılan bir terimdir. Bu, kırbaçlama veya esaret gibi fiziksel acıyı veya aşağılama veya güç oyunu gibi psikolojik yönleri içerebilir. Bu durum genellikle mazosişt kişilik bozukluğu olarak adlandırılır ve teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi zor bir durumdur.

Bu makalede, mazoşizmin ne olduğuna, mazoşizmin belirtilerine ve nedenlerine, mazoşist kadın ve erkek özelliklerine, mazoşizmin tehlikelerine ve nasıl kurtulabileceğimize dair bilgiler yer almaktadır.

Mazoşizm Nedir?

Mazoşizm, bir kişinin acı veya aşağılanma yaşama isteğiyle karakterize bir cinsel bozukluktur. Bu davranış, BDSM (bağlama, hükmetme, sadizm ve masokizm) ile sık sık ilişkilendirilir.

Bu tür davranışlar sıklıkla mazoşist kişilik bozukluğu ile ilişkilendirilir ve kendini yıkıcı davranış kalıpları, normal zevkleri tadımlamama ve acı veya aşağılanma içeren durumlara yönelme eğilimleri ile karakterizedir.

Mazoşistler, kendilerine zarar verecek şekilde kendilerini yaralama, kendilerini çekiştireme ve diğer benzer kendine zarar verici davranışlara dahil olabilirler.

Mazoşizm, Mazoşist, mazoşist kadın özellikleri, mazoşist testi | dengem

Mazoşist Belirtileri Nelerdir?

Mazoşizm belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar daha ağır belirtiler gösterirken, diğerleri daha hafif belirtiler gösterebilirler. Mazoşizmin yaygın belirtileri şunlardır:

 •  Acı veya aşağılanma isteği
 • Ağrılı veya aşağılayıcı durumlara yönelme eğilimi
 • Normal zevkleri tatma yeteneğinin olmaması
 • Kendini yıkıcı davranış kalıpları
 • Kendi acısını kontrol etme ihtiyacı
 • Kendine zarar verme, kendini çekiştirme veya diğer kendine zarar verici davranışlar
 • Utangaçlık, suçluluk veya kaygı hissetmek
 • Sağlıklı ilişkiler kuramama veya sürdürememe zorluğu
 • Başkalarından uzaklaşma eğilimi
 • Cinsel taciz veya travma geçmişi

Mazoşist Nedenleri Nelerdir?

Mazoşizmin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, bu durumun gelişimine katkıda bulunabilecek birkaç faktör vardır. Bazı potansiyel nedenler şunları içerebilir:

 •  Çocukluk travması veya istismarı: Çocukluk travması veya istismarı yaşayan insanlar mazoşist eğilimler geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir. Bu, kendi acılarını kontrol etme veya geçmiş travmatik deneyimleri yeniden yaşama ihtiyacından kaynaklanabilir.
 • Genetik: Mazoşist kişilik bozukluğunun genetik bir bileşeni olabilir. Çalışmalar, belirli genlerile bu durumun gelişimi arasında bir bağlantı olabileceğini göstermiştir.
 • Çevresel faktörler: Kaotik veya istismar dolu bir ev ortamı gibi çevresel faktörler de mazoşizmin gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Mental sağlık sorunları: Depresyon veya anksiyete gibi bazı mental sağlık sorunları olan insanlar mazoşist eğilimler geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir.

Mazoşist Kadın Özellikleri nelerdir?

Mazoşist kadınlar bazı özel özellikler sergileyebilirler. Bunlar şunları içerebilir:

 • Sömürücü veya kontrol edici ortaklar arama eğilimi
 • İlişkilerde sınırlarını belirleyememe
 • İlişkilerindeki sorunları kendilerine yüklemeye eğilim
 • Cinsel taciz veya travma geçmişi
 • Başkalarından onay ve doğrulama ihtiyacının aşırı olması
 • Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendini feda etme eğilimi
 • Terk edilme veya reddedilme korkusu
 • Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini ifade etmekte zorlanma
 • Düşük özsaygı ve özdeğerlilik
 • Kendine zarar verme veya diğer kendine zarar verici davranışlara dahil olma eğilimi
dengem, Mazoşist Ne Demek? Mazoşizm Belirtileri Nelerdir?

Mazoşist Erkek Özellikleri

Mazoşist erkekler de bazı özel özellikler sergileyebilirler. Bunlar şunları içerebilir:

 • Baskın veya kontrol edici ortaklar arama eğilimi
 • İlişkilerinde kendilerini ifade edememe
 • İlişkilerindeki sorunları kendilerine yüklemeye eğilim
 • Cinsel taciz veya travma geçmişi
 • Kişisel ve profesyonel yaşamlarında güç ve kontrol ihtiyacı
 • Çok fazla sorumluluk alıp bunaltılmaya eğilim
 • Duygularını ve kırılganlıklarını ifade etmekte zorlanma
 • Düşük özsaygı ve özdeğerlilik
 • Kendine zarar verme veya diğer kendine zarar verici davranışlara dahil olma eğilimi

Mazoşizm Tehlikeli mi?

Mazoşizm kendisi için tehlikeli değildir, ancak kendine zarar verme veya diğer kendine zarar verici davranışlara dahil olmak tehlikeli olabilir.

Mazoşizm eğilimleri olan insanlar, depresyon veya anksiyete gibi diğer mental sağlık sorunlarının gelişmesi için de risk altındadır. Ayrıca, mazoşism kişilik bozukluğuna sahip insanlar sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilir ve istismar veya diğer travma türleri yaşama riski altındadır.

Mazoşizm Türleri Nelerdir?

Mazoşizm cinsel, duygusal veya psikolojik davranışlarla ilgili çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İşte mazoşizmin bazı türleri:

 • Cinsel mazoşizm: Cinsel mazoşizmde, kişi acı, boyun eğme veya aşağılanma deneyimi yoluyla cinsel tatmin veya uyarılma yaşar. Bu, şaplak, esaret veya baskınlık ve boyun eğme (DS) gibi BDSM uygulamaları şeklinde olabilir.
 • Duygusal mazoşizm: Duygusal mazoşizm, bir kişi duygusal acı veya aşağılanmadan zevk veya haz aldığında ortaya çıkar. Bu, kendine zarar verme davranışı, cezalandırma arzusu veya toksik ilişkileri sürdürme eğilimi şeklinde ortaya çıkabilir.
 • Psikolojik mazoşizm: Psikolojik mazoşizm, kişinin kendisini duygusal olarak acı verici veya aşağılayıcı durumlara sokma eğilimini ifade eder. Bu, tekrar tekrar yıkıcı ilişkilere girmeyi veya kendini tehlikeli veya kendine zarar verici durumlara sokmayı içerebilir.
 • Kültürel mazoşizm: Bu terim bazen kendilerini olumsuz bir şekilde tasvir eden veya kendilerini aşağı gören toplumların veya grupların davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bu durum onları basmakalıp bir şekilde kendilerini eleştirmeye veya kendilerine karşı ayrımcılık yapmaya yönlendirebilir.

Mazoşizm Testi

Mazoşizm için belirli bir test yoktur, ancak bir mental sağlık uzmanı, semptomları, davranışları ve kişisel geçmişi kapsayan kapsamlı bir değerlendirme yoluyla bu durumu teşhis edebilir. Bu değerlendirme, psikolojik bir değerlendirme, bir fiziksel muayene ve kişiyle ve sevdiklerileriyle yapılan bir görüşmeyi içerebilir.

masochist, Masochismus, was ist masochismus, masochistisch, masochistic, masochistischen | dengem

Bir Kişi Mazoşist Olup Olmadığını Nasıl Anlayabilir?

Bir mazoşist bireyin işaretleri şunlar olabilir:

 • Kendini yıkıcı davranışlarda tekrar tekrar engellemek. Bunun içinde kendine zarar verme, aşırı risk alma veya madde kullanımı olabilir. Önemli olan nokta, kişinin bu davranışlardan bir dereceye kadar zevk almasıdır.
 • Kötü veya sağlıksız ilişkiler aramaya meyilli olmak. Mazoşistler, kendilerine kötü davranan eşler çekiyor olabilir çünkü bu onların düşük benlik saygılarını teyit ediyor. Hak ettikleri muameleyi görmeye ihtiyaçları var.
 • Fiziksel veya duygusal ağrıdan zevk almak. Bu fiziksel rahatsızlık veya rahatsızlık yaratan aktivitelere kayıtsız kalmayı veya incinme ya da aşağılanma fantezilerinin olmasını içerebilir.
 • Sınırları koymakta güçlük çekmek. Mazoşistler sıklıkla “hayır” demekte ve ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlanırlar. Bilinçli olarak başkalarının kendilerini sömürmesine izin verirler.
 • Yüksek suçluluk hisleri. Mazoşistler genelde mutluluk ve zevk hak etmediklerini hissederler. Bilinçaltında acı ve ceza aramaya meyillidirler.
 • Ancak bu belirtilerin hepsi mazoşist eğilimleri olan birinde bulunmak zorunda değil. Dolayısıyla mazoşist olup olmadığınızdan şüpheleniyorsanız, bir uzman psikolojik değerlendirmesi için başvurmanız tavsiye olunur.

Sonuca bakıldığında, acı, aşağılanma veya incinmekten algıladığınız zevk sağlığınızı olumsuz etkiliyor ise mazoşist eğilimleriniz olabilir demektir. Profesyonel yardım bu durumda oldukça değerlidir.

 

masochist, Masochismus, was ist masochismus, masochistisch, masochistic, masochistischen | dengem

Mazoşist Eğilimlerin Üstesinden Gelmenin Yolları Nelerdir?

Mazoşist eğilimlerini aşmanın yolları:

 •  Profesyonel yardım alın. Terapi, özellikle bilişsel davranışçı terapi, masohist davranışlarınıza yol açan düşünce kalıplarınızı fark etmenize ve değiştirmenize yardımcı olabilir. Bir terapist sizi daha sağlıklı alışkanlıklar ve ilişkiler inşa etmeniz yolunda yönlendirebilir.
 •  Farkındalık ve öz-farkındalık uygulayın. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı takip etmek için bir günlük tutun. Kendini yıkıcı yollara sürükleyen tetikleyicileri fark etmeye çalışın. Anı yakalayın ve farklı yanıt seçin.
 •  Sağlıklı sınırlar koyun. “Hayır” demeyi ve ihtiyaçlarınızı ifade etmeyi öğrenin, rahatsız olsanız bile. Küçük adımlarla düşük riskli durumlarda sınırlar koymaya başlayın. Pratikle daha kolay hale gelecektir.
 •  Mazoşist davranışları teşvik eden insanlar ve durumlardan uzak durun. Bu, zararlı arkadaşlardan uzaklaşmayı, sağlıksız ilişkileri bırakmayı veya tetikleyicilerden uzak durmayı içerebilir.
 •  Benlik saygınızı geliştirin. Öz güveninizi ve yeterliliğinizi hissettiren aktivitelere katılın. İlgi alanlarınıza yönelin ve benlik değerinizi artıracak gerçekçi hedefler belirleyin. Olumlu özelliklerinizi fark etmeye çalışın.
 •  Olumsuz düşünce kalıplarınıza meydan okuyun. Kendinize eleştirel düşünceler yakaladığınızda, onları dengeleyici, gerçekçi bakış açısıyla gözden geçirin. Olumsuz iç sesiyle mücadele edin.
 •  Kendinize iyi bakın. Keyif aldığınız hobilerle, egzersizle, meditasyonla ve diğer aktivitelerle ilgilenin. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınıza özen gösterin. Mutluluk hakkınız olduğunu hatırlayın.
 •  Gerekiyorsa ilaç tedavisi düşünün. Aşırı mazoşist eğilimlerde, terapiyle birlikte antidepresanlar veya anksiyete ilaçları masochist davranışlarınızı tetikleyen altta yatan sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Mazoşist eğilimlerinizin kaynaklarını bulmak ve sağlıksız kalıpları sağlıklı alternatiflerle değiştirmekten geçer. Zaman, sabır ve çaba ile mazoşiszmden kurtulup, öz-bakımı, ilişkileri ve iç güçlerinizi besleyen daha anlamlı bir yaşama sahip olabilirsiniz. Ama bu süreçte profesyonel rehberlik genellikle vazgeçilmezdir.

dengem, Mazoşist Ne Demek? Mazoşizm Belirtileri Nelerdir?

 Mazoşizmden Nasıl Kurtulunur?

Mazoşizmden kurtulmak zorlu bir süreç olabilir, ancak doğru tedavi ile mümkündür. Masokist kişilik bozukluğu için etkili tedaviler şunları içerebilir:

•        Psikoterapi: Terapi, mazoşist eğilimleri olan kişilerin davranışlarının altında yatan nedenleri keşfetmelerine ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ve diyalektik davranış terapisi (DDT), masoşizmin tedavisinde etkili olduğu gösterilen iki terapi türüdür.

•        İlaçlar: Bazı durumlarda, maszoşizm ve diğer mental sağlık sorunlarının semptomlarını yönetmek için antidepresanlar veya duygudurum dengeleyicileri gibi ilaçlar reçete edilebilir.

•        Destek grupları: Bir destek grubuna katılmak, bireylere deneyimlerini paylaşabilecekleri ve benzer zorluklardan geçen diğer kişilerle bağlantı kurabilecekleri güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayabilir.

•        Kendi kendine yardım stratejileri: Öz bakım uygulamak, sağlıklı sınırlar belirlemek ve neşe ve tatmin getiren faaliyetlerde bulunmak da mazoşist eğilimleri olan bireylerin semptomlarını yönetmelerine ve daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

Mazoşist eğilimlerin varlığının mutlaka bir ruh sağlığı bozukluğuna işaret etmediğini unutmamak önemlidir. Bununla birlikte, mazoşist eğilimlerinizle ilgili sıkıntı veya bozulma yaşıyorsanız, profesyonel yardım almak yararlı olabilir. Bir ruh sağlığı uzmanı davranışlarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir ve bunları sağlıklı ve güvenli bir şekilde yönetmeniz için gereken destek ve araçları sağlayabilir.

Dengem Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Mazoşizm, bireyin hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesini zorlaştırabilir ve depresyon veya anksiyete gibi diğer ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bununla birlikte, doğru tedavi ile mazoşist eğilimleri olan bireyler semptomlarını yönetmeyi öğrenebilir ve daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat yaşayabilirler.

Dengem, uzman psikologlardan oluşan ekibiyle size destek olmak için burada! Dengem psikologları, bireyin özel ihtiyaçlarına ve durumuna göre en iyi tedavi yaklaşımının belirlenmesine yardımcı olabilir. Psikologlarımızdan dilediğiniz zaman randevu alabilirsiniz. Türkçe, Almanca veya İngilizce terapi almak Dengem ile Avrupa’da artık çok kolay!

dengem’le ruhunuza iyi bakın! Çünkü bizim için değerlisiniz…

References

 • Baudic, S., Poindessous-Jazat, F., & Bouhassira, D. (2022). Pain and masochistic behaviour: The role of descending modulation. European Journal of Pain, 26(10), 2227–2237.  Mazoşist Ne Demek
 • Jess. (2023, March 15). Sexual Masochism Disorder – United Brain Association. United Brain Association. Mazoşist Ne Demek
 • Lautieri, A. (2019). Sexual Disorder Symptoms – Sexual Masochism And Sadism. MentalHelp.net. Mazoşist Ne Demek
 • MSEd, K. C. (2023). The Types and Signs of a Masochist. Verywell Mind. Mazoşist Ne Demek