Antisosyal Kişilik Bozukluğu, piskopat, ASKB, psikopati, antisosyal, Kişilik bozuklukları | dengem

Sosyopat Ne Demek? Antisosyal kişilik bozukluğu

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Sosyopat ne demek?

Sosyopat” terimi, Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak da bilinen bir psikiyatri terimidir. Sosyopati, kişinin başkalarının haklarına ve duygularına saygı duymama, yasalara uymama, yalan söyleme, suç işleme ve suçluluk duygusu yaşamama gibi özellikleri içeren bir kişilik bozukluğudur. Bu durum genellikle ciddiye alınması gereken bir durumdur ve genellikle profesyonel yardım gerektir.

Sosyopat kişilik özellikleri nelerdir?

“Sosyopat” terimi genellikle Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan bireyleri tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler, genellikle diğer insanların haklarına saygı duymazlar, yalan söyleme, suç işleme, diğerlerinin duygularını umursamama ve suçluluk duygusu yaşamama gibi özelliklere sahip olabilirler.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu kişilik özellikleri genellikle aşağıdakileri içerebilir:

 •  Empati eksikliği: Başkalarının haklarına saygı duymama ve empati eksikliği
 • Manipülatif olma: başkalarını manipüle etme, kandırma ve kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme
 • Yalan söyleme: Sürekli yalan söyleme ve manipülatif davranışlar sergileme
 • Risk alma: Yüksek riskli davranışlar sergileme ve yasalara uymama
 • Sorumluluk almama: Sosyopatlar, genellikle kendi eylemlerinin sonuçlarını göz ardı eder ve sorumluluk almaktan kaçınırlar.
 • Duygusuzluk: Diğer insanların duygularını umursamama ve suçluluk duygusu yaşamama
Antisosyal Kişilik Bozukluğu, piskopat, ASKB, psikopati, antisosyal, Kişilik bozuklukları | dengem

Sosyopatlığın nedenleri nelerdir?

Sosyopati, birden fazla etkenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilen karmaşık bir durumdur. Potansiyel sosyopati nedenleri arasında şu faktörler bulunabilir:

 1.  Genetik faktörler: Bazı araştırmalar, antisosyal davranışların genetik yatkınlıkla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ailesinde antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin, bu bozukluğa sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur.
 2.  Çevresel etmenler: Çocukluk döneminde travmatik deneyimler, istismar, ihmal, aile içi şiddet gibi çevresel faktörler sosyopatik özelliklerin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu tür travmatik deneyimler, duygusal gelişimde ve sosyal etkileşimlerde sorunlara neden olabilir.
 3.  Beyin yapısı ve işleyişi: Bazı nörolojik araştırmalar, sosyopatiyle ilişkili bazı beyin yapılarındaki farklıkları ortaya koymuştur. Beynin duygusal işleme ve empati ile ilgili bölgelerindeki farklıklar, sosyopatik davranışlara katkıda bulunabilir.
 4.  Sosyal öğrenme: Kişinin çevresindeki sosyal etkileşimler, sosyal beceriler ve etik değerler konusundaki öğrenme süreçleri, sosyopatik davranışların gelişiminde etkili olabilir.

Bu faktörlerin kombinasyonu, sosyopatik özelliklerin gelişimine katkıda bulunabilir. Ancak, bu konu hakkında tam bir anlayışa ulaşmak için daha fazla araştırma ve çalışma gereklidir. Sosyopatiye ilişkin daha derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bu konuda profesyonel destek almak önemlidir.

Sosyopat Nasıl Davranır?

Sosyopatların davranışları genellikle belirli özellikler gösterir. İşte bir sosyopatın nasıl davranabileceğine dair genellikle görülen bazı özellikler:

 • Empati eksikliği: genellikle başkalarının duygularını anlamakta zorlanırlar ve empati kurmakta zorlanırlar. Dolayısıyla, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına veya acılarına karşı duyarsız olabilirler.
 • Manipülatif olma: başkalarını manipüle etme, kandırma ve kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme konusunda yeteneklidirler. Karşılarındaki kişileri etkilemek ve kontrol etmek için çeşitli taktikler kullanabilirler.
 • Yalan söyleme: sık sık yalan söyleyebilir ve gerçekleri çarpıtabilirler. Bu, başkalarını kandırmak veya kendilerini avantajlı duruma getirmek için bir araç olarak kullanılır.
 • Risk alma: genellikle yüksek riskli ve tehlikeli davranışlarda bulunmaktan kaçınmazlar. Bu tür davranışlar, diğerlerini etkilemek, kontrol etmek veya kendi hedeflerine ulaşmak için kullanılabilir.
 • Sorumluluk almama: genellikle kendi eylemlerinin sonuçlarını göz ardı eder ve sorumluluk almaktan kaçınırlar. Bu, başkalarının zarar görmesine veya olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen onların suçluluk duymadan hareket etmelerine neden olabilir.

Narsist Sosyopat Ne Anlama gelir?

“Narsist sosyopat” terimi, hem narsistik kişilik özellikleri hem de sosyopatik davranışları bir arada gösteren bir bireyi tanımlamak için kullanılır. Bir kişi narsist sosyopat olarak nitelendirildiğinde, genellikle şu özellikleri taşıdığı düşünülür:

 •  Narsistik özellikler: Kişinin kendini önemseme, büyüklenme, başkalarını manipüle etme ve onay arama gibi narsistik davranışlar sergilemesi.
 • Sosyopatik özellikler: Empati eksikliği, yalan söyleme, manipülatif davranışlar, risk alma ve suçluluk duygusu eksikliği gibi sosyopatik özelliklerin bulunması.

Bu terim genellikle karmaşık bir kişilik örüntüsünü ifade etmektedir ve bu tür bireyler genellikle çevrelerine zarar verme eğiliminde olabilirler. Narsist sosyopatlar genellikle kendi çıkarlarına odaklanırlar, başkalarını manipüle ederler ve empati eksikliği gösterirler.

Bu tür bir kişilik yapısı genellikle karmaşık ve potansiyel olarak zararlı olabilir. Bu tür kişilik özelliklerine sahip biriyle etkileşimde bulunmak zorlayıcı olabilir ve profesyonel destek almayı gerektirebilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu, piskopat, ASKB, psikopati, antisosyal, Kişilik bozuklukları | dengem

Sosyopat ve Psikopat Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Sosyopati ve psikopati genellikle benzer belirtiler gösteren ancak nedenleri ve kökenleri farklı olan iki farklı kişilik bozukluğudur. İşte sosyopati ve psikopati arasındaki farklar:

 Sosyopati:

 • Daha çok çevresel faktörlerin etkisiyle geliştiği düşünülen bir kişilik bozukluğudur.
 • Sosyal normlara uyum sağlama, işlevsellik ve bağışıklık gibi belirtiler gösterebilir.
 • Sosyopatlar genellikle daha kaotik, dengesiz ve az organize olabilirler.

Psikopati:

 • Daha çok genetik ve biyolojik faktörlerin etkisiyle geliştiği düşünülen bir kişilik bozukluğudur.
 • Daha planlı, organize ve daha az bağışıklık gösteren belirtileri içerebilir.
 • Psikopatlar genellikle daha entrikacı, manipülatif ve yüksek işlevsel olabilirler.

Sosyopati ve psikopati genellikle antisosyal kişilik bozukluğu altında incelenir, ancak bazı uzmanlar arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Sosyopati testi, genellikle bir klinik psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılır. Bu testler, bireyin kişilik özellikleri, sosyal etkileşimleri ve davranışları hakkında bilgi toplamayı amaçlar. Test, bireyin yaşam geçmişi, ilişkileri ve davranış kalıpları ile ilgili detaylı bir değerlendirme gerektir.

Sosyopati Nasıl Tedavi Edilir?

Klinik bağlamda antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) olarak bilinen sosyopatiyi tedavi etmek zordur çünkü bu bozukluğa sahip kişiler genellikle davranışları hakkında çok az içgörüye sahiptir ve genellikle kendi rızalarıyla yardım istemezler. Sosyopati ve psikopati tedavisi genellikle karmaşık bir süreçtir ve kişisel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Tedavi genellikle bireyselleştirilmiş terapi, ilaç tedavisi ve sosyal destek gibi yaklaşımları içerebilir.

Psikoterapi: Bireysel veya grup terapisi, özellikle de bilişsel davranış terapisi (BDT) gibi davranış değişikliğine odaklanan terapi biçimleri yararlı olabilir. Terapi, kişiler arası ilişkiler, iletişim ve öfke veya hayal kırıklığı ile başa çıkma becerilerini geliştirmeyi amaçlayabilir. Temel amaç, etkilenen kişinin davranışlarının başkaları ve kendisi için sonuçlarını fark etmesine yardımcı olmaktır.

İlaç: ASPD’yi tedavi etmek için özel bir ilaç yoktur, ancak belirli semptomları veya depresyon, anksiyete veya agresif davranış gibi eşlik eden bozuklukları tedavi etmek için ilaç kullanılabilir.

Eğitim programları: Sosyal becerileri geliştirmeyi veya belirli davranış sorunlarını ele almayı amaçlayan programlar bazı bireyler için yararlı olabilir.

Uzun süreli bakım: Bazı durumlarda, özellikle de bozukluk suç teşkil eden davranışlarla ilişkiliyse, yapılandırılmış bir ortamda uzun süreli bakım gerekebilir.

Öz-yansıtma: Öz-yansıtma ve öz-yardımın teşvik edilmesi, özellikle davranışlarının yaşamları üzerindeki olumsuz etkisini fark etmeye başladıklarında, bazı bireyler için iyileşmeye yol açabilir.

Tedavinin başarısının büyük ölçüde kişinin de tedaviye gönüllü olarak katılmasına ve davranışlarında değişiklik yapmasına bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. Aile üyelerinin veya yakın akrabaların katılımı da destekleyici bir rol oynayabilir, ancak bozukluğun doğası nedeniyle genellikle karmaşıktır. Tedavi genellikle uzun vadeli bir yaklaşım ve hem uygulayıcının hem de etkilenen kişinin çok sabırlı olmasını gerektirir.

dengem’le ruhunuza iyi bakın! Çünkü bizim için değerlisiniz…

Kaynaklar:

 • Sociopaths: Warning Signs and Red Flags,  Written by Deanna Altomara, 2023, Sosyopat Ne Demek, sosyopat nedir