Helikopter ebeveynlik, helikopter ebeveyn özellikleri, Helikopter aile, Helikopter aileler, korumacı aileler | dengem

Helikopter Ebeveyn Kimlerdir ve Nasıl Davranırlar?

Randevu veya dengem hakkında sorularınız mı var?

Telefon Almanya: +49 6409 33 23 999
Telefon İsviçre: +41 41 588 10 15
Mesaj gönder: Whatsapp
İletişim formu
Psikologlarımızla şimdi tanışın.

dengem kontakt | dengem

Helikopter ebeveyn, günümüzün aile yapısında sıklıkla rastlanan, oldukça tartışmalı bir ebeveynlik şekli olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarının her anında yanlarında duran, onları en küçük zorluklardan bile korumak için üzerlerine titreyen ebeveynlerin bu yaklaşımı, modern toplumun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Helikopter ebeveynler, adeta bir helikopter gibi çocuklarının üzerinde uçuşarak, onların her adımını yakından takip edip, onları potansiyel tehlikelerden, hayal kırıklarından ve başarısızlıklardan korumaya çalışmaktadır.

Helikopter ebeveynlik, helikopter ebeveyn özellikleri, Helikopter aile, Helikopter aileler, korumacı aileler | dengem

Helikopter Ebeveynler Nasıl Davranırlar?

Helikopter ebeveynler genellikle:

 • Çocuklarının her faaliyetini ve kararını kontrol altına almaya çalışırlar.
 • Çocukların karşılaşabileceği zorlukları önceden görüp onları bunlardan korumaya yatkın olduklarını biliyoruz.
 • Çocuklar için zorlayıcı ve geliştirici olabilecek durumlara müdahale ederek, çocuklarının bağımsızlık ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine engel olduklarını vurgulayabiliriz.
 • Çocuklarının akademik, sosyal ve hobi alanlarındaki faaliyetlere aşırı derecede karışmaktadırlar.
 • Çocuklarının duygusal ve fiziksel güvenliği konusunda aşırı korumacı ve endişeli olabiliyorlar.

Helikopter Ebeveyn Olmanın Sebepleri Nelerdir?

Helikopter ebeveynliğin sebepleri genellikle iyi niyetli olmakla birlikte, çeşitlilik de gösterdiğini biliyoruz.

 • Ebeveynlerin çocuklarının başarısız olmasından ya da hayal kırıklığına uğramasından korkması.
 • Ebeveynlerin çocuklarının sosyal veya akademik açıdan geri kalmalarından endişe etmeleri.
 • Toplumun artan rekabetçiliği ve çocukların başarıya ulaşması için hissedilen baskı.
 • Ebeveynlerin kendi çocukluklarından kalan çözülmemiş sorunları veya kaygılar.
 • Medya ve toplumun çocukların güvenliği konusunda yarattığı aşırı endişe durumu.

Bu tür ebeveynlik tarzı, çocukların bağımsızlıklarını geliştirmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için gerekli olan sorumluluk, problem çözme becerileri ve özgüvenin gelişimini engellediğinden dolayı bazı sıkıntılara yol açacaktır. Bunun sonucu olarak, çocuklar yetişkinlik dönemlerine ulaştığında bağımsızlık ve dayanıklılık konusunda zorluklar yaşamaları kaçınılmaz olacağını unutmamalıyız.

Helikopter ebeveynlik, helikopter ebeveyn özellikleri, Helikopter aile, Helikopter aileler, korumacı aileler | dengem

Helikopter Ebeveyn Olmanın Çocuklara Etkileri

Modern aile dinamiklerinde sıkça karşımıza çıkan “helikopter ebeveynlik”, çocuklarına aşırı derecede korumacı bir yaklaşım sergileyen anneleri ve babaları tanımlayan bir terim olarak öne çıkmakta. Bu ebeveynlik tarzı, çocuklarının her adımını yakından takip eden, onları her türlü olumsuzluktan koruma gayreti içinde olan ebeveynlerin yaklaşımlarını ifade eder. Peki, bu aşırı korumacı tutum çocukların gelişimi üzerinde hangi tür etkileri bırakmaktadır? İşte helikopter ebeveynliğin çocuklar üzerindeki bazı derin ve uzun vadeli etkilerine birlikte bakalım;

 •  Özgüven ve Bağımsızlık Eksikliği

Helikopter ebeveyn ler tarafından yetiştirilen çocuklar, sürekli gözetim altında büyüdüklerinde, kendi kararlarını alma konusunda zorlanıyorlar. Ebeveynleri her zaman yönlendirip karar verirken, çocuklar kendi yeteneklerine ve kararlarına güven geliştirmekten mahrum kalmakta. Bu, özgüven eksikliği ve bağımsız hareket etme yeteneğinin çok az geliştiğini vurgulamakta fayda var.

 • Yüksek Kaygı Düzeyleri

Her türlü zorluktan korunan çocuklar, gerçek hayatın zorluklarıyla başa çıktıklarında aşırı kaygı yaşama eğilimindedirler. Kendi başlarına karar verme ve sorunları çözme fırsatları azaldıkça, yeni ve bilinmeyen durumlarla karşılaştıklarında daha fazla endişe duyuyorlar. Bu, yetişkinlik dönemlerine kadar sürebilen bir kaygı durumuna yol açacağını söyleyebiliriz.

 • Sosyal Becerilerin Gelişiminde Engeller

Sosyal beceriler, bireylerin grup içinde etkili bir şekilde işlev görmelerini sağlar. Ancak helikopter ebeveynlik altında yetişen çocuklar, bu becerileri geliştirmek için çok az imkanları vardır. Arkadaşlık ilişkileri, çatışma çözümü ve takım çalışması gibi sosyal beceriler, ancak bağımsız deneyimler aracılığıyla geliştirilebilmekle birlikte, aşırı korumacı bir ebeveyn yaklaşımı, bu temel yaşam becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

 • Problem Çözme Becerilerinin Gelişmemesi

Hepimiz farkındayız ki hayat, kaçınılmaz olarak karşılaşılan problemlerle dolu bir serüvendir. Ancak helikopter ebeveynlerin çocukları, bu problemlerle başa çıkmak için gerekli becerileri kazanma fırsatını bulamamaları aşikardır. Ebeveynler her zaman hızla müdahale edip sorunları çözdüğünde, çocuklar, zorluklar karşısında kendi başlarına düşünme ve çözüm üretme becerisini geliştiremiyorlar maalesef.

Helikopter ebeveynlik, kesinlikle, sevgi ve korumacılığın bir ifadesidir. Ancak bu aşırı korumacı tutum, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini etkileyebilir ve bağımsız, sorun çözebilen, kendine güvenen bireyler olmalarının önünde bir engel oluşturabilir.

Ebeveynler, çocuklarına güvenli bir ortam sunmanın yanı sıra, onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, sorunları çözebilecekleri ve kendilerine güvenebilecekleri bir denge bulmaya çalışmalarında fayda var.

Helikopter ebeveynlik, helikopter ebeveyn özellikleri, Helikopter aile, Helikopter aileler, korumacı aileler | dengem

Helikopter Aileler Hangi Cümleleri Sık Kullanırlar ?

Helikopter ebeveynlerin sıkça kullandıkları cümleler, genellikle çocukların bağımsızlık ve karar alma yetilerini engelleyebilecek şekilde kurulan cümlelerdir ve çocuklar üzerinde geri dönülmez etkileri de olabiliyor.

1. Sen yapamazsın, bir yerine bir şey yaparsın.

2. Kendine dikkat et, bi şey olur.

3. Henüz o kadar da büyük değilsin, bunu yapamazsın.

4. Merak etme, her zaman yanındayım.

5. Ben senden daha iyi bilirim.

6. Çok tehlikeli olduğu için hayır.

7. Senin yapmana gerek yok, bunu halledebilirim.

8. Sana zarar verebilir, yapamazsın.

9. Bunu senin yerine ben yaparsam daha iyi olur.

Helikopter ebeveynliği, çocukların her anında sürekli bir müdahale ve kontrol altında tutulduğu, çocukların bağımsızlık kazanmalarının önüne geçebilen bir ebeveynlik stili olarak tanımlayabiliriz. Bu tarz bir yaklaşım, hem ebeveynlerin hem de çocukların uzun vadede çeşitli zorluklarla karşılaşmasına neden olduğu aşikar. Ancak uygun yöntemler izlenerek bu durumdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir ilişki dinamiği kurmanın mümkün olduğunu unutmayalım.

dengem, Helikopter Ebeveyn Kimlerdir ve Nasıl Davranırlar?

Helikopter Ebeveynlikten Kurtulma Yolları Nelerdir?

1. Kademeli Serbest Bırakma: Yavaş yavaş kontrolü bırakmaya başlayın. Küçük adımlarla, çocuğunuza kendi kararlarını alma konusunda özgürlük tanıyın. Örneğin, kıyafet seçimlerinden başlayarak, yavaşça daha önemli kararları alma süreçlerine dahil edebilirsiniz.

 2. Hatalardan Ders Almak: Hataların öğrenme fırsatları olduğunu kabul edin. Çocuğunuzun hata yapmasına izin vermek, onlara sorumluluk alma ve problem çözme becerileri kazandır. Onları hataları karşısında destekleyerek, yanlışlarından ders çıkarma yetisini geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.

 3. Güveni Güçlendirme: Hem kendi çocuğunuza olan güveninizi artırın hem de çocuğunuzun kendine olan güvenini pekiştirilebilir. Başarıları için onları takdir edin ve kendi kendilerine başarabileceklerine inandığınızı gösterebilirsiniz.

 4. Bağımsızlık Geliştirici Etkinlikler: Çocuklarınıza yaşlarına ve yeteneklerine uygun görevler ve sorumluluklar verin. Bu, onların kendi karar verme yetilerini ve bağımsızlık duygularını güçlendiriyor. Örneğin, ev işlerinde daha fazla sorumluluk almalarına izin verin veya kendi sosyal etkinliklerini planlamalarına yardımcı olmakta fayda var.

 5. Empati ile Dinlemek: Çocuklarınızın düşüncelerini, hislerini dinleyin ve onlara empatiyle yaklaşın. Fikirlerine değer verdiğinizi ve onların duygusal gereksinimlerini anladığınızı hissettirin. Bu, güvenli ve destekleyici bir ilişki kurmanıza yardımcı olacak.

 Helikopter Ebeveynlikte Hangi Durumlarda Destek Alınmalıdır?

 •  Ayrılma Kaygısı: Ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıksız bağımlılık, yönlendirme ihtiyacı, aşırı koruma, ayrılma sırasındaki aşırı kaygı gibi durumlarda profesyonel yardım almak önemli bir husus. Bir çocuk psikoloğu veya aile terapisti, bu kaygıları yönetme konusunda rehberlik edebilecek danışmanlardır.
 • Davranış Sorunları: Çocuğunuzda bağımlılık, toplum içinde uyumsuzluk, sosyal beceri eksikliği gibi sorunlar gözlemliyorsanız psikolojik destek alınabilir.
 • Aile İçi Çatışmalar: Ebeveynlik tarzınız nedeniyle aile içi ilişkilerde gerginlik yaşanıyorsa, aile danışmanlığı yarlı olabilir. Bu, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.
 •  Ebeveyn Kaygısı: Kendi kaygılarınızı yönetmekte güçlük çekiyor ve bu kaygılar nedeniyle çocuğunuzun gelişimine müdahale ediyorsanız, bu durumun üstesinden gelmek için profesyonel destek almak yine çözüm yolu olduğunu söyleyebiliriz.

Helikopter ebeveynlikten kurtulmak, daha özgür ve bağımsız bireyler yetiştirmek için bilinçli bir çaba gerektir. Ebeveynler olarak, çocuklarınızın kendi kararlarını alabilmeleri, hatalarından öğrenebilmeleri ve sağlıklı, bağımsız yetişkinler olabilmeleri için gerekli alanı sağlamak önemlidir. Bu sürecin bir parçası olarak da gerektiğinde profesyonel yardım almak, sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkilerini destekleyen önemli bir adım olacağını unutmayın.

dengem’le ruhunuza iyi bakın! Çünkü bizim için değerlisiniz…

Diğer Makaleler:

Eyvah, çocuğum yalan söylüyor!

Ergenlik Dönemi: Ergenlik Ve Gençlik Nedir?

Kaynaklar:

 • What is Helicopter Parenting and Why is it Bad? Chloe Bennett, B.Sc, Jul 18, 2023
 • Helicopter Parenting and 5 Ways It Impacts Kids, Kate Bayless, October 12, 2022